livet är kort - och döden för alltid

Hur ofta säger vi att vi ska börja träna - äta annorlunda vi ska -  förändra världen och bli bättre på att rädda miljön vilda djur - jag kan göra listan lång på hur våra tankar maler i huvudet på allt vi vill och ska förändra - men oftast stannar det bara vid en tanke. Vi känner oss så taggade när vi tänker att nu jäklar är det dags att ta tag i detta och detta men så närmar det sig och vi faller- jag gör det sen.

Känner du igen dig? jag känner så ofta och undrar varför blir det så - och varför har man inte den där sista biten som behövs för att göra det man egentligen vill - är det av slöhet eller av att man inte vill -  eller vad är det som gör att vi tänker på ett sätt -och gör på ett annat. 

Svår fråga att få svar på och det är nog lika många svara på en sådan fråga som det finns tankar om den. Jag tror det ofta beror på hur man mår - vilken situation man befinner sig i livet , känner man sig lugn - harmonisk - finns styrkan både fysiskt och mentalt. Alla vill vi göra något för att förbättra oss själva eller för någon annan. Är det slumpen att  vissa lyckas så bra eller är det fällighet Jag tror framgångar inte alltid beror på tur och tillfälligheter, utan på att du själv ser till att förverkliga dina mål. 

Jag tänker att vi kanske ska lägga tid och energi på att “försöka” hitta det där som gör att vi känner oss lite behövda -  hitta det där lilla steget som gör att vi ramlar över och känner - jag lyckades. 

Jag tror vi ska göra allt det där vi pratar om att göra, men aldrig gör - att inte vänta utan att göra det nu- livet är kort - och döden för alltid.

 

Kommentera här: